وزیر امورخارجه: آمریکا باید به ابعاد انسانی تبادل زندانیان بیش از پیش توجه کند امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در مساله توافق تبادل زندانیان، ما این مساله را یک مساله انسانی می‌دانیم. و معتقدیم دولت امریکا باید نگاه انسانی به این مساله داشته باشد. دریافت ۹ MB

وزیر امورخارجه:

آمریکا باید به ابعاد انسانی تبادل زندانیان بیش از پیش توجه کند

آمریکا باید به ابعاد انسانی تبادل زندانیان بیش از پیش توجه کند

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در مساله توافق تبادل زندانیان، ما این مساله را یک مساله انسانی می‌دانیم. و معتقدیم دولت امریکا باید نگاه انسانی به این مساله داشته باشد.

دریافت ۹ MB


آمریکا باید به ابعاد انسانی تبادل زندانیان بیش از پیش توجه کند