فرمانده نیروی دریایی فرماندهی مرکزی آمریکا: آمریکا به قدرت‌های منطقه‌ای اجازه برهم زدن کشتیرانی در آبراه‌های آسیای غربی از جمله تنگه هرمز را نخواهد داد.

فرمانده نیروی دریایی فرماندهی مرکزی آمریکا: آمریکا به قدرت‌های منطقه‌ای اجازه برهم زدن کشتیرانی در آبراه‌های آسیای غربی از جمله تنگه هرمز را نخواهد داد.


آمریکا از افزایش گشتزنی‌ها در تنگه هرمز خبر داد