دیدارهای مردمی و پرحضور آیت الله خامنه ای در محل حسینیه امام خمینی (واقع در انتهای خیابان فلسطین) انجام می‌شود که ساخت آن در سال ۱۳۶۸ انجام شد تا محلی برای برگزاری مراسم های مذهبی و سیاسی به میزبانی رهبری باشد.

دیدارهای مردمی و پرحضور آیت الله خامنه ای در محل حسینیه امام خمینی (واقع در انتهای خیابان فلسطین) انجام می‌شود که ساخت آن در سال ۱۳۶۸ انجام شد تا محلی برای برگزاری مراسم های مذهبی و سیاسی به میزبانی رهبری باشد.


آغاز ۳۵  اُمین سال رهبری آیت الله خامنه ای