آتیلا حجازی فرزند مرحوم ناصر حجازی اسطوره فوتبال ایران، در گفتگویی پس از ۱۲ سال با طرح موضوعی جنجالی مدعی شد که مرگ پدرش مشکوک بوده است.

آتیلا حجازی فرزند مرحوم ناصر حجازی اسطوره فوتبال ایران، در گفتگویی پس از ۱۲ سال با طرح موضوعی جنجالی مدعی شد که مرگ پدرش مشکوک بوده است.


آتیلا حجازی: مرگ پدرم مشکوک بود!