سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد گفت: آتش سوزی یک شعبه بانک در میدان امام (ره) خرم آباد باحضور به موقع امدادگران این سازمان مهار شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد گفت: آتش سوزی یک شعبه بانک در میدان امام (ره) خرم آباد باحضور به موقع امدادگران این سازمان مهار شد.


آتش‌سوزی یک شعبه بانک در خرم‌آباد مهار شد