هشت صبح

برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
برچسب ها
برچسب: وخیم
تشکیک کرده و گفته است که اوضاع وخیم تر از...
کد خبر: ۹۸۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰


از بحران مالی جهانی اخیر وخیم تر خواهد بود ...
که از بحران مالی سال 2009 نیز وخیم تر است... بحران از بحران مالی جهانی اخیر وخیم تر خواهد بود...
کد خبر: ۹۸۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


را وخیم تر کرده و به وضع محدودیت های سخت...
کد خبر: ۹۸۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱


و تنها ۵ درصد مبتلایان از نوع وخیم هستند همچنین...
کد خبر: ۹۸۱۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱


سلمان یا حال وخیم و نزدیک به مرگ اوست در...
کد خبر: ۹۸۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


دوباره بد شد این بار وضعیت او آنقدر وخیم بود...
کد خبر: ۹۷۵۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


و هر روز اوضاع وخیم تر می شود پول پاشی...
کد خبر: ۹۷۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


20 نفر مجروح شده اند که حال مجروحان وخیم گزارش...
شده اند که حال مجروحان وخیم گزارش شده است وی...
کد خبر: ۹۷۴۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


زهرا بود تماس گرفت و گفت حال دخترمان خیلی وخیم...
کد خبر: ۹۷۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰


و وضعیت برخی از آنها نیز وخیم گزارش شده است...
کد خبر: ۹۶۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸


علامتی از شرایطی وخیم تر خواهد بود گرد یک بیماری...
کد خبر: ۹۶۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵


حومه آن وخیم شده است و همین وضعیت امیدها برای...
کد خبر: ۹۶۳۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰


زندگی است وضعیت جسمی او بسیار بسیار وخیم است و...
بسیار وخیم است و دکترها نسبت به وضعیت او ابراز...
کد خبر: ۹۶۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶


همچنین وضعیتِ وخیمِ انسانی که پیامدِ پناهندگی انبوه است و...
کد خبر: ۹۶۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹


انفجار منطقه منهتن نیویورک وخیم گزارش نشده است پلیس آمریکا...
کد خبر: ۹۶۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸


ها مساعد و شرایط برخی دیگر وخیم است ...
کد خبر: ۹۵۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷


اند و حالشان بسیار وخیم است اعتصاب غذای خود را...
کد خبر: ۹۵۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۵


مهدی تاج در این اوضاع و احوال وخیم اقتصادی کشور...
کد خبر: ۹۵۷۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸


انگلیسی 33 سال دارد و شرایط او در بیمارستان وخیم...
کد خبر: ۹۵۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸


خانم انگلیسی که جنگ ۸ روز را در غزه گذراند:
با فلسطین به گوش می رسد اعلام وضعیت وخیم در...
کد خبر: ۹۵۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۴