برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۹۷۱۵۰
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۲
یک مسئول تامین اجتماعی گفت: دو نوع از کارافتادگی داریم که بخشی از آن مربوط به از کارافتادگانی است که دچار حوادث کار می‌شوند و بخش دیگر بیماری‌هایی که بیمه شده بدان مبتلا می‌شود،بنابراین هر نوع بیماری منجر به کاهش قدرت کار در حد از کارافتادگی نمی‌شود.
تسنیم: نیار کیانی - رئیس شعبه 3 تامین اجتماعی درباره پوشش بیمه ای و پزشکی افراد از کار افتاده اظهار داشت: در فصل ششم قانون تامین اجتماعی به موضوع از کارافتادگی بیمه شدگان پرداخته شده است. بر این اساس، در صورتیکه بیمه شده ای طبق قانون مذکور دچار بیماری و یا نقص عضو شود و پس از انجام خدمات و امور درمانی قادر به انجام کار نباشد، با تشخیص پزشک معالج و عدم توانایی انجام کار، برای موضوع از کارافتادگی می‌تواند به کمیسیون پزشکی معرفی شود.

وی تصریح کرد: در قانون تامین اجتماعی، دو نوع از کارافتادگی پیش بینی شده است؛ بخشی از این موضوع مربوط به از کارافتادگانی است که دچار حوادث حین کار می‌شوند و بخش دیگر بیماری‌هایی که بیمه شده بدان مبتلا می‌شود.

طبق قانون تامین اجتماعی، در صورتیکه تشخیص کمیسیون پزشکی به از کارافتادگی بیش از 66 درصد باشد، بیمه شده به عنوان از کارافتاده تلقی شده و برای وی طبق قانون مستمری برقرار می‌شود. این در حالی است که از کارافتادگی جزئی شامل افرادی است که حین کار دچار حادثه می‌شوند و چنانچه درصد آسیب از 10 تا 33 درصد باشد، برای فرد مستمری تحت عنوان «غرامت نقص مفتوح» برقرار می‌شود.

همچنین اگر آسیب وارد شده به فرد از 33 تا 66 درصد باشد، به تشخیص کمیسیون پزشکی و موضوع مرتط با حادثه حین کار باشد، مستمری تحت عنوان مستمری جزئی و چنانچه از کارافتادگی بیش از 66 درصد باشد، مستمری از کارافتادگی تحت عنوان مستمری کلی ناشی از کار برقرار می‌شود.

رئیس شعبه سه تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در فصل ششم قانون این سازمان به موضوع از کارافتادگی پرداخته شده است، گفت: تشخیص این مسئله بر عهده کمیسیون‌های پزشکی است.

بنابراین بر اساس قانون تامین اجتماعی، هر نوع بیماری منجر به کاهش قدرت کار در حد از کارافتادگی نمی‌شود؛ بلکه این کاهش باید پایدار باشد. تایید از کارافتادگی در کمیسیون‌های پزشکی و پس از خاتمه درمان و غیرقابل علاج تشخیص داده شدن بیماری و به ثمر نرسیدن خدمات توانبخشی انجام می‌شود.
روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: