برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۹۳۵۶۴
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۳
به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نظرسنجی مرکز اسناد انقلاب اسلامی سال گذشته در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد و مخاطبان و علاقمندان به کتابخوانی در نظرسنجی عنوان کردند مرکز اسناد انقلاب اسلامی در پروژه‌های سال 94 کتاب‌هایی را در زمینه‌های تهاجم فرهنگی، فتنه 88، دفاع مقدس، بیداری اسلامی و دانستی‌هایی از تاریخ انقلاب اسلامی برای نوجوانان و جوانان منتشر کند.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز به منظور تکریم نظرات مخاطبان و علاقمندان به مطالعه و پژوهش کتاب‌هایی را در سال 94 بنا بر نظر مردم در این زمینه‌ها چاپ کرده است.
در زمینه تهاجم فرهنگی، کتاب "قتل عام؛ تهدیدات فرهنگی انقلاب اسلامی" اواخر سال 94 با شمارگان 1500 جلد و با قیمت 13 هزار تومان وارد بازار کتاب شد.
کتاب "قتل عام؛ تهدیدات فرهنگی انقلاب اسلامی" با مروری بر معنا و دال فرهنگ و تفکیک و دسته‌بندی انواع تهاجم‌ها و تهدیدات فرهنگی در عرصه‌های مختلف به بررسی جایگاه سینما، رسانه، موسیقی و ... در تخریب و هدم فرهنگ اسلامی جامعه و تبلیغات علیه ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌پردازد و ضمن معرفی افراد و موسسات فعال در این عرصه از ماهیت حقیقی فعالیت آنان پرده برمی‌دارد.
در زمینه "بیداری اسلامی" نیز کتاب "بیداری اسلامی در بحرین" هم با شمارگان 1000 جلد و با قیمت 8 هزار تومان در اسفندماه 1394 در بازارهای کتاب کشور توزیع شد. این کتاب به تبیین نهضت بیداری مردم بحرین و پیامدهای آن پرداخته است.
کتاب "نقش آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در فتنه 88" نیز برای آن دسته از مخاطبانی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهیه و چاپ شد که در نمایشگاه کتاب سال گذشته درخواست کردند مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره "فتنه 88" کتاب‌هایی را منتشر کند.
در زمینه "دفاع مقدس"نیز مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب "ارتش در گذار از بحران‌های انقلاب اسلامی (پیوند ماندگار)" و جلدهای 28، 29 و 30 کتاب "تقویم تاریخ دفاع مقدس" را منتشر کرده است.
کتاب "ارتش در گذار از بحران‌‌های انقلاب اسلامی (پیوند ماندگار)" بامروریبرفعالیتارتشیانمسلمانومذهبیدردورانطاغوتونحوه‌یارتباطآنانباروحانیتمبارزوسایرانقلابی‌ها،بهزمینه‌هاوچگونگیپیوستنارتشبهانقلاباسلامیمی‌پردازد. سپسبامروریبراقداماتارتشبعدازپیروزیانقلابدرسركوبضدانقلاب،نقشتعیین‌كنندهوپیشگامارتشجمهوریاسلامیایرانرادرهشتسالدفاعمقدسدرحفظوحراستكشورازگزنددشمنانسرسختانقلاباسلامیموردبررسیقرارمی‌دهد.
همچنین موسسه فرهنگی و هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب "زندگی‌نامه ارتشبد حسین فردوست" و "سرگذشت دیکتاتور" را برای تامین نظر مخاطبانی که درخواست کرده بودند "دانستی‌هایی از تاریخ انقلاب اسلامی برای جوانان" تهیه و چاپ شود، در اواخر سال 94 منتشر کرد و این کتاب‌ها مورد استقبال نوجوان و جوانان عزیز کشورمان نیز قرار گرفت.
 
 

روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: