برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۱۸۷۶۴
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۰
بر اساس وعده رییس‌جمهور، گزارش عملکرد دولت یازدهم در 100 روز اول و برنامه‌های این دولت در بخش فرهنگ، همزمان با ارائه گزارش حسن روحانی در برنامه زنده تلویزیونی، منتشر شد.
 بر اساس وعده رییس‌جمهور، گزارش عملکرد دولت یازدهم در 100 روز اول و برنامه‌های این دولت در بخش فرهنگ، همزمان با ارائه گزارش حسن روحانی در برنامه زنده تلویزیونی، منتشر شد.

متن این گزارش که در سایت ریاست جمهوری و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

ارائه گزارش صد روزه مبتنی بر برنامه دولت تدبیر و امید در حوزه فرهنگ است که در هنگام تحلیف رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ این گزارش در دو بخش تنظیم شده است.

• کلیات شامل اصول و مبانی،‌اهداف و راهبردهای دولت در بخش فرهنگ است.

• گزارش های سازمانی شامل :فرهنگ و هنر،‌ آموزش و پرورش،‌ آموزش عالی و تحقیقات،‌ ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و جهانگردی و صنایع دستیاست؛ ذیل هر سازمان مسائل اصلی و اقدامات صد روزه مورد توجه قرار می گیرد.مبانی و اصول

دولت در بخش فرهنگ بر مبانی و اصول زیر تأکید دارد:

• پایبندی به ارزشهای اسلامی؛

• رعایت توازن میان هویتهای ایرانی – اسلامی؛

• تقویت انسجام فرهنگی ملی با به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی موجود در کشور؛

اهداف

اهداف راهبردی حوزه فرهنگ و هنر عبارتند از:

o تحقق جامعه قرآنی، اخلاقی و متعالی؛

o همبستگی ملی در عین خلاقیت و تنوع فرهنگی؛

o عدالت فرهنگی در دسترسی به فضا و فرآورده های فرهنگی؛

o سهیم کردن بخش فرهنگ در فرآیندهای توسعه؛

o کسب جایگاه شایسته درتجارت جهانی محصولات فرهنگی.

راهبردها

برای تحقق راهبردهای: توسعه نظام، فناوری و زیرساختهای حوزه فرهنگ و گسترش فعالیتها،فرآوردهها و تعاملات فرهنگی اولویتهای راهبردی زیر در نظر گرفته شده‌اند:

اصلاح ساختار نظام مدیریت فرهنگی

همان‎گونه که فقدان چابکی و انعطاف ساختار مدیریتی در سایر بخش‎های کشور مشهود است، نظام مدیریت فرهنگی نیز از همین عوارض رنج می‎برد و نیازمند اصلاحات است. در این راستا، دولت بر واگذاری تصدی‎های اجرایی بخش فرهنگ به بخش غیردولتی، حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل‎گر و حامی، واردساختن نیروی انسانی کارآمد و متخصص در کلیه سطوح مدیریت فرهنگی، و اعمال رویه های مدیریتی متناسب با منطق عرصه فرهنگ و دور شدن از رویه‎های سیاسی، امنیتی و تحدید کننده تأکید دارد. اقدامات این اولویت عبارتند از:

الف) واگذاری تصدی های اجرایی بخش فرهنگ به بخش های غیردولتی

ب ) حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل گر

ج ) بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاههای اجرایی بخش فرهنگ

د ) تربیت نیروی انسانی کارآمد در کلیه رده ها و سطوح مدیریت فرهنگی

ه) حمایت از توسعه کمی و کیفی صنوف فرهنگی؛

و) حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات غیردولتی فرهنگی و هنری؛

ز) حمایت از نهادها و تشکل‎های مردم نهاد در بخش فرهنگ و هنر؛

ح) کاهش تصدی‎گری دولت در ممیزی و اعمال سیاست حمایت از روالهای خودتنظیمی در نظامهای فرهنگی، هنری و رسانه ای.

تقویت تعامل فرهنگ با سایر بخش‎ها

تعامل میان بخش فرهنگ و سایر بخش ها در کشور به خوبی برقرار نشده است. پیوند میان فرهنگ با تولیدکنندگان زیرساختهای بخش فرهنگ، آموزش و پرورش، سیاست خارجی و روابط بینالملل و زندگی روزمره مردم به خوبی محقق نشده است. دولت در آینده بر برقراری چنین تعاملهایی تأکید خواهد کرد. از سویی دیگر، به واسطه تأکیدات مقام معظم رهبری بر تدوین پیوست فرهنگی برای اقدامات توسعهای مهم، دولت خواهد کوشید تا پی‎آمدهای فرهنگی سیاستها، برنامهها و اقدامات خود را در چارچوب پیوست فرهنگی بررسی نماید و تعاملی دوسویه میان فرهنگ و سایر بخشها برقرار سازد. اقدامات این اولویت عبارتند از:

الف) الزام مطالعات سیاستگذاری و پیامدسنجی فرهنگی برای طرحها و پروژههای ملی، استانی و شهری؛

ب ) تشکیل شوراهای راهبردی برای هماهنگی بخش فرهنگ با سایر بخشها از جمله صنعت، سیاست خارجی، تجارت؛

ج) ایجاد زمینههای گسترش تولید، توزیع، مصرف و صادرات صنایع دستی و آثار هنری اصیل و بومی؛

د) استفاده از ظرفیت‎های فرهنگی ایران اسلامی در روابط و مناسبات سیاسی و بین‎المللی.

تقویت تشکلهای فرهنگی، علمی و هنری

همانگونه که در بخش اجتماعی دولت به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی از مسیر تقویت نهادهای مردمی است، تقویت تشکل‎های فرهنگی، علمی و هنری بخشی از برنامه دولت برای تقویت مشارکت اجتماعی اصحاب علم و هنر در جامعه، و تضمین شرایط رشد و بالندگی فرهنگی خواهد بود.

تضمین آزادیهای مشروع و مبتنی بر مدارا برای اصحاب فرهنگ و علم

دولت یازدهم عمیقاً باور دارد که پیشرفت در علم و هنر و فرهنگ بدون سعه صدر، مدارا و تساهل، و تضمین آزادیهای مشروع برای بروز خلاقیتهای اصحاب علم و هنر و فرهنگ امکان-پذیر است. از این رو ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قانون و ارزشهای اسلامی و اجتماعی، بر حمایت قانونمند از آزادیهای مشروع همگان و به ویژه از تولیدکنندگان علم و فرهنگ و هنر، و همچنین اعمال سیاستهایی برای قدرشناسی و ارج نهادن مداوم به زحمت و خلاقیت این گروه از جامعه تأکید میکند.

بخشی از تضمین آزادیهای مشروع اصحاب فرهنگ و علم در ایجاد نظامهای جامع تأمین اجتماعی برای این گروه، تضمین حقوق مؤلفان و مصنفان، و حمایت از حقوق قانونی ایشان، تأمین امنیت ایشان در برابر برخوردهای سلیقهای، امنیتی و سیاسی، و همچنین فراهم کردن دسترسی ایشان به مخاطب و تشدید ارتباطات ایشان با مردم است. دولت خود را به تضمین این ملزومات متعهد می‎داند. اقدامات زیر در راستای این اولویت هستند:

الف) ایجاد سازمانهای نظام صنفی در بخش فرهنگ؛

ب) برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی اصحاب فرهنگ (بیمه افراد و آثار،‌ بیمه بی کاری و... )؛

ج) به روزرسانی و ایجاد زمینه های اجرای قانون حمایت از حقوق مؤلفان،‌ مصنفان و هنرمندان؛

د) تأمین آزادی بیان مسئولانه و خلاقیت در عرصههای فرهنگ با تکمیل قوانین لازم و ایجاد شفافیت ضوابط؛

ه) تأمین نیازهای فرهنگی آحاد ملت به ویژه زنان و جوانان.

توسعه فناوریهای نوین فرهنگی

دولت یازدهم در صدد توسعه فناوریهای نوین فرهنگی از طرق زیر است:

الف) توسعه خدمات و فعالیتهای فرهنگی و ارتباطی در فضای مجازی؛

ب) حمایت از ایجاد شبکههای کابلی مبتنی بر پروتکلهای اینترنتی برای اطلاعرسانی، خدمات فرهنگی و رسانهای توسط بخش غیردولتی؛

ج) حمایت ازسرمایه گذاری بخش غیردولتی در انتقال فناوری-های پیشرفته فرهنگی و هنری؛

توسعه زیرساختهای بخش فرهنگ و هنر

با توجه به اهمیت توسعه زیرساختهای بخش فرهنگ و هنر، اقدامات زیر در این حوزه انجام خواهد شد.

الف) اصلاح و گسترش آموزش های فرهنگی و هنری در بخش غیردولتی؛

ب) گسترش آموزشهای رسمی هنری در نظام های آموزشی ابتدایی، متوسطه و عالی؛

ج) توسعه فضاهای فرهنگی و هنری برای نیل به استانداردهای ملی فرهنگ؛

د) حمایت از پژوهش‎های بنیادی، راهبردی و کاربردی در فرهنگستان‎ها، پژوهشگاهها و دانشگاهها؛

ه) توسعه زیرساخت صنایع خلاقه و فرهنگی در حوزه ادبیات، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی و سینما؛

و) سرمایه گذاری در توسعه صنایع تولید تجهیزات و مواد اولیه بخش فرهنگ و هنر.

برای تحقق راهبرد گسترش فعالیتها، فرآوردهها و تعاملات فرهنگی اولویت های زیر قابل طرح است:

رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ

واقعیت آن است که سرانه تولید و مصرف کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر و سایر محصولات فرهنگی و میزان انجام فعالیت-های فرهنگی نظیر رفتن به موزهها، بازدید از آثار باستانی و سایر صورت‎های رفتار فرهنگی که باعث فرهیختگی جامعه و رونق اقتصاد فرهنگ می‎شوند، در جامعه ایرانی در سطح رضایت‌بخشی نیست. دولت قصد دارد به کمک شناسایی موانع توسعه تولید و مصرف کالای فرهنگی، حمایت از اقتصاد فرهنگ و ایفای نقش تسهیل‎گر حمایتکننده در تولید محصولات فرهنگی، و همچنین تقویت زیر ساخت‎های تولید محصولات فرهنگی و مهیا ساختن زمینه‎های انجام فعالیت های فرهنگی در جامعه، اقتصاد فرهنگ را رونق بخشد. تکیه بر سیاست های اعتباری، مالی و قانونی لازم، به همراه مدارا و تساهل در عرصه فرهنگ، کانون برنامه های دولت در این بخش خواهد بود. بخشی از برنامه اقتصاد فرهنگ عبارتند از:

الف) برقراری تسهیلات قانونی و مالی برای آفرینش، توزیع، مصرف و صادرات فرآوردههای فرهنگی؛

ب) حمایت از اقتصادی شدن بنگاه های فرهنگی؛

ج) کسب جایگاه شایسته درتجارت جهانی محصولات فرهنگی؛

د) کاهش عوارض بازرگانی ورود تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ؛

ه) کاهش مالیات تولیدات فرهنگی؛

و) تقویت زیرساختهای فناورانه مرتبط با تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی و انجام رفتارهای فرهنگی.

تعامل فرهنگی با جهان و تعمیق دیپلماسی فرهنگی

تعامل فرهنگی واقعیتی به قدمت تاریخ بشر است و امروزه به دلیل گسترش امکانات ارتباطی، بیش از هر زمان دیگری مؤثر و واقعیت گریزناپذیر است. ایران نیز از سابقه تمدنی و فرهنگی گستردهای در میراث فرهنگی جهانی برخوردار است و از این پتانسیل میتوان برای ارائه تصویری مثبت، فرهنگی، صلح‌دوست، و جاذب مردمان ملل دیگر استفاده کرد. این تعامل همچنین برای رساندن پیام انقلاب اسلامی ضروری است. لذا دولت از مسیر گسترش ارتباطات فرهنگی، علمی و آموزشی؛ توسعه گردشگری بین‎المللی؛ گسترش همکاریهای متقابل فرهنگی با کشورهای جهان و بالاخص در سطح منطقه و جهان اسلام؛ حمایت ویژه از انجمن‎های دوستی فرهنگی ایران و سایر کشورها به دنبال تقویت این تعامل خواهد بود.

الف) پیشگامی در اشاعه جهانی فرهنگ معنوی؛

ب) تلاش برای ارتقای جایگاه ایران در نهادهای بین‎المللی فرهنگی، ارتباطی، علمی، آموزشی، و گردشگری؛

ج) گسترش همکاری‎های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی در سطح جهان با اولویت کشورهای منطقه و اسلامی؛

د) افزایش سهم بخش ایرانگردی و جهانگردی در اقتصاد ملی؛

ه) حمایت ویژه از ایجاد انجمن‎های دوستی فرهنگی؛

و) توسعه و تعمیق دیپلماسی عمومی و مردم محور.

تضمین عدالت فرهنگی

اگرچه به دلیل ضرورت های اقتصادی و تنگناهای معیشتی همواره بر عدالت از وجه اقتصادی تأکید شده، اما کشور دارای بی‎عدالتی‎های فرهنگی نیز هست. عدالت در دسترسی به فضاها، محصولات، فعالیت‎ها و رخدادهای فرهنگی به نحو نامتناسبی در کشور توزیع شده است. از این رو ضرورت دارد تا بر فراهم شدن شرایطی که در آن همه جمعیت کشور به شکل عادلانه‎ای به امکانات تولید و مصرف فرهنگی و علمی، و شرایط بروز خلاقیت‎ها و ظرفیت‎های انسانی خود دسترسی داشته باشند تأکید شود.

ترویج و صیانت از باورهای دینی

مردم ایران نظام سیاسی دینمحور را برگزیدهاند. دولت نیز بر این باور است که ظرفیت های بسیاری در اندیشه و معرفت دینی برای ساختن جامعهای فرهیخته، رو به تعالی و پیشرو وجود دارد. از این رو بر اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ دینی با تکیه بر منابع اصیل، دوری کردن از قشریگری، خرافهگرایی و انحراف، پرهیز از تبلیغات سطحی، اشاعه عقلانیت در فهم دین، و فراهم کردن شرایط زیست و زندگی دینی برای مؤمنان تاکید دارد. دولت معتقد است ترویج اندیشه دینی باید بدون تحمیل و اجبار، و از مسیر بهبود شرایط زندگی دینی و بر مدار عقلانیت و اسلام رحمانی صورت گیرد. اقدامات این اولویت عبارتند از:

الف) اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ قرآنی با تکیه بر منابع اصیل اسلامی؛

ب) مقابله با قشری گری، خرافه گرایی و انحرافات دینی؛

ج) ترک تبلیغات سطحی دینی و تقویت ارتباطات دینی سنتی و چهره به چهره؛

د) بهره مندی از فناوری های نوین در توسعه آموزش ها و تبلیغات دینی؛

ه) اشاعه عقلانیت در فهم دینی؛

و) ترویج رفتار دینی و تلاش برای تبدیل باورهای دینی به عملکرد اخلاقی.

احیای ایران فرهنگی

ضرورت دارد تصویری فرهنگی از ایران در جهان نمایانده شود. معرفی تمدن ایرانی – اسلامی، معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن اسلامی بدون سلیقه ورزی های سیاسی و تنگ نظری، تقویت خط و زبان فارسی به عنوان سرمایه ملی همه ایرانیان از هر قوم و مذهبی، تعامل با ایرانیان خارج از کشور و تقویت هویت ملی در ایشان، اهتمام به شناسایی، نگهداری و معرفی میراث فرهنگی ایران و تأمین زیر ساختهای لازم برای استفاده از میراث فرهنگی در کلیت توسعه همهجانبه کشور، و فراهم آوردن زمینههای نقشآفرینی فرهنگ در تقویت نشاط ملی و فرهیختگی و بالندگی جامعه، از تاکیدات دولت برای احیای ایران فرهنگی خواهد بود.

الف) گسترش مراکز و برنامه های ایران شناسی در داخل و خارج از کشور؛

ب) شناسایی، معرفی و احیای تمدن ایران اسلامی؛

ج) شناسایی و معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن ایران؛

د) گسترش مبادلات فرهنگی بین کشورهای فارسی زبان؛

ه) تعامل با ایرانیان خارج از کشور و تأمین نیازهای فرهنگی آنان؛

و) اهتمام به شناسایی، نگهداری و معرفی میراث فرهنگی کشور؛

ز) تأمین زیرساخت ها و ارتقای توان گردشگری در میان کشورهای دارای قرابت فرهنگی؛

ح) ایجاد زمینه ها و تأمین برنامه های لازم برای تقویت نشاط و همبستگی ملی.فرهنگ و ارشاد اسلامیمسائل اساسی حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی

بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورخ مرداد ماه 1392 مسائل اساسی حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر احصا شده است.

فرهنگ عمومی، دین و تبلیغات اسلامی

● بی‌انضباطی مالی: افزیش نابه‌سامانی و بی‌انضباطی مالی و اداری در حوزه حمایت از نهادهای غیردولتی فرهنگی،

● سیاست‌های تصدی دولت و نهادهای واسط فرهنگ: در حاشیه قرار گرفتن برخی اصناف حوزه فرهنگ تحت تأثیر قوت یافتن سیاست تصدیگری دولت نظیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان،

● نظارتی: ناتوانی در به‌سامان کردن فرآیندهای نظارتی در حوزه‌های انتشاراتی مطبوعاتی که منجر به ایجاد هزینه‌های سیاسی برای نظام شده است،

● اقتصاد فرهنگ و هدفمندی یارانه‌ها: تأثیر اقتصاد بر مدیریت حوزه‌های فرهنگی ازجمله تأثیر هدفمندکردن یارانه‌ها یا تحریم‌های بین‌المللی بر بخش‌های فرهنگی مانند صنعت چاپ،

● قطب‌های زیارتی و طرح‌های نیمه‌تمام: عدم موفقیت در تعدیل سیاست‌های توسعه‌ای در قطب‌های زیارتی که منجر به ساخت‌وسازهای بی‌رویه و پروژه‌های ناتمام عمرانی در شهرهای زیارتی شده و بافت محلی و بومی شهرها را تحت تأثیر منفی قرار داده است،

● عرضه‌محور بودن خدمات فرهنگی: عدم تناسب برخی پروژه‌های زیرساختی در استان‌ها با نیاز واقعی منطقه

● دیپلماسی فرهنگی: وجود تشتت در نهادهای مرتبط با دیپلماسی فرهنگی و توسعه فعالیت‌های اجرایی سازمان فرهنگ و ارتباطات که برخلاف وظایف ستادی این دستگاه،

● اجرایی نشدن سیاست پیوست فرهنگی

● عدم اجرایی شدن سیاست مهندسی فرهنگی خصوصاً در حوزه ساماندهی دستگاه‌های فرهنگی تبلیغی.

هنر

● تغییر مدیران: تغییرات گسترده مدیریتی در حوزه هنر،

● عدم وجود مدیریت یکپارچه: عدم ایجاد مدیریت یکپارچه مناسب در فعالیت‌های کلان هنری در سطح کشور،

● دولت و اصناف: دخالت مستقیم در امور اصناف و توجه کم به حل مسئله‌ اصناف (به‌خصوص سینمایی) به‌عنوان حلقه واسط میان دولت و ملت،

● دولت‌محور بودن تولید هنری: وابسته کردن هر چه بیشتر فرآیندهای تولید هنری به دولت،

● اقتصاد هنر: تاثیرپذیری هنر از مسئله اقتصاد و تأثیرپذیری آن از سیاست‌های اصلاح ساختار ازجمله هدفمندی یارانه‌ها.

اقدامات صد روزه

در بخش فرهنگ و هنر برای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و حل مسائلتلاش های زیر صورت گرفته است:

برنامه های کلی

-تدوین سیاست های متناسب با دولت تدبیر و امید

-تهیه ساختاری در زمینه شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر و تعیین مسئول آن

-تعیین مدیران کارآمد و متخصص و دارای مقبولیت برای چند معاونت و سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-ایجاد اتاقهای فکر متشکل از اندیشمندان و اصحاب فرهنگ،‌ هنر و رسانه در حوزه های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری

- شفاف‌سازی و منطقی‌کردن حمایت‌های دولتی از تولیدات سینمایی

- تلاش جهت‌ بازسازی و تجهیز سالن‌های سینما و رونق‌بخشی اقتصاد صنعت سینما که دچار بحران جدی است.

- انجام مقدمات ارایه لایحه جامع «نظام سینمایی کشور» به مجلس شورای اسلامی

- تدارک مقدمات جشنواره باشکوه فیلم فجر

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

- راه‌اندازی مجدد دفاتر ایرنا در کوالالامپور، کابل و دمشق

- و افزایش تعداد دفاتر شهرستان به 64 دفتر

- استقرار ایرنا، مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی و دانشکده خبر در ساختمان شهدای ایرنا در میدان راه‌آهن با هدف کاهش هزینه‌ها، دسترسی آسان و...

- ایجاد اتاق فکر در جهت تعیین راه‌کارهای اجرایی مربوط به سیاست‌ها و اهداف دولت تدبیر و امید در حوزه اطلاع‌رسانی

- اخذ مجوز کارشناسی ارشد خبر بین‌الملل و جذب دانشجو در جهت تقویت و تربیت نیروی انسانی حوزه اطلاع‌رسانی

- تأمین ارز مورد نیاز دفاتر ایرنا در خارج از کشور

معاونت امور هنری

- اصلاح ساختارهای نظارتی و تطبیق وضعیت مجوزها با شرایط مطلوب.

- انجام مطالعات ورود بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف هنر برای سرمایه‌گذاری‌های آتی جهت رهایی دولت از هزینه‌های غیرضروری.

- بازسازی و ترمیم روابط هنرمندان و اساتید مبرز کشور با مجموعه مدیریت هنری دولت، ازطریق ارتباط با انجمن‌های صنفی، خانه تخصصی هنر مانند خانه موسیقی، تئاتر و...

- انجام برنامه‌های حمایتی در بخش‌های مربوط به موضوعات اجتماعی ضروری ازجمله وضعیت اجراهای صحنه‌ای، نمایشگاه‌های مختلف هنری، گالری‌ها و موضوع مد و لباس در سطح جامعه و...

- صدور مجوز 1350 اجرای صحنه‌ای موسیقی

- صدور مجوز 1149 شعر و ترانه و صدور مجوز 34 آلبوم آثار صوتی و 13 آلبوم تصویری

- اعطای نشان شیما به تولیدکنندگان پوشاک برای طرح‌های مصوب کارگروه ساماندهی مد و لباس

- تشکیل شورای امور نگارخانه‌ها برای بررسی پرونده متقاضیان تأسیس نگارخانه‌ها و مؤسسات تک‌منظوره

معاونت فرهنگی

- تلاش برای ایجاد حسن ظن در اصحاب فرهنگ از طریق جلسات و دیدارها و بازسازی اعتماد

- معرفی 170 نفر از نویسندگان برای استفاده از تسهیلات بیمه‌ای صندوق حمایت

- معرفی 1069 واحد چاپخانه، لیتوگرافی و صحافی برای دریافت مبلغ 100 میلیارد ریال تسهیلات ارزی

- برگزاری چهار نمایشگاه کتاب استانی با پرداخت یارانه 40 درصد

- خرید 10 میلیارد ریال از ناشرین کشور و اهداء 430 هزار جلد کتاب به مراکز علمی کشور

- تسهیل در روند بررسی و صدور مجوز چاپ کتاب به تعداد 11169 عنوان کتاب

-اجرای طرح نصب سیستم صدور مجوز مجازی کتاب در استانهای کشور

- ایجاد یک تفاهم اولیه در مورد رابطه امنیت و فرهنگ و برداشتن فضای امنیتی از حیطه فرهنگ

- حلّ مسأله ممنوع القلم بودن برخی نویسندگان در داخل کشور

- دستور تجدیدنظر درباره کتبی که غیرمجاز یا مشروط شده است و شروع بررسی ها

- رفع توقیف و صدور مجوز به 20 کتاب

- تعیین شورای علمی برنامه‌ریزی نمایشگاه کتاب سال 93

- پیگیری و تمهیدات لازم برای هفته کتاب با حضور گسترده تر نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی

- برگزاری جشنواره صنعت چاپ با تکفّل و اداره تشکل های مرتبط به صنعت چاپ

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی

- تدوین و اعلام شیوه‌نامه توزیع یارانه مطبوعاتبا مشارکت سرآمدان صنف مطبوعات

- تقدیم پیش‌نویس لایحه قانون تبلیغات به دولت

- تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری

- جایگزین کردن سازوکار صنفی به جای دولتی در فرآیند صدور پروانه خبرنگاری

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

- طرح "نظریه هم‌افزایی فرهنگها" در جریان سی و هفتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو

- شرکت در همایش سالانه مجمع گفتگوی تمدنها در رودس یونان.

- گفتگوی دینی با مقامات رسمی و دینی کشورهای تایلند و سریلانکا و تمهید مقدمات گفتگوی اسلام بودیسم.

- شرکت در اجلاس بین‌المللی شورای جهانی کلیساها در پوسان -کره جنوبی

- میزبانی از هیئت بلندپایه دینی آذربایجان

- اعزام هیئت بلند پایه دینی به ترکیه جهت گفتگو با مقامات سازمان دیانت و علما و اندیشمندان دینی

- شرکت در اجلاس بین‌المللی گفتگوی ادیان در آستانه - قزاقستان

- برگزاری هفته فرهنگی روسیه،‌ اندونزی چین و تاتارستان و برگزاری هفته دوستی کودکان ایران و روسیه

- امضای تفاهم‌نامه تأسیس رسمی نمایندگی‌های فرهنگی در تهران و پکن (در تهران)

- افتتاح ساختمان مرکز آموزش زبان فارسی و تأسیس حافظ‌سرا در دانشگاه داکا

- امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های فرهنگی با کشور ویتنام

- میزبانی از هیئت‌های بلندپایه از نخبگان فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای از کشورهای سوریه، کویت و بلژیک.

- اعزام مبلغان دینی به تعداد 1200 نفر غیر ایرانی و 60 ایرانی و همچنین 100 نفر در قالب گروه‌های تواشیح به حدود 52 کشور در ماه رمضان و 94 نفر ایرانی و بیش از 600 نفر غیر ایرانی به 67 کشور در ماه محرم جهت انجام امور تبلیغی و فرهنگی

- سفر هیئت بلندپایه علمی از فلاسفه کشور به تونس جهت شرکت در سمینار فلسفه شرق از ابن‌سینا تا ملاصدرا

- تألیف،‌ ترجمه و انتشار 36 عنوان کتاب

سازمان حج و زیارت

- تدوین سند جامع تعالی حج جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حج‌گزاری تدوین گردیده و به زودی رونمایی خواهد شد.

- مدیریت وجوه سپرده‌های متقاضیان سفر حج و عمره برای حفظ ارزش سپرده‌ها هنگام عزیمت

-کاهش هزینه حجاج در سال جاری

- کاهش سفر زمینی حجاج در عربستان

- اقدامات زیربنایی برای ایجاد تسهیلات و خدمات بین‌راهی زوار اباعبدالله‌الحسین (ع) از مسیر شلمچه با محوریت بخش خصوصی و حمایت دولت

-آغاز فاز مطالعاتی برای احداث اقامتگاه زائران ایرانی در کشورهای عربستان و عراق

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

- راه‌اندازی، افتتاح و بهره‌برداری از 100 باب کتابخانه عمومی

- راه‌اندازی تعداد 300 ایستگاه مطالعه، با 7 میلیون جلد کتاب در سراسر کشور (هر ماه 100 ایستگاه)

- بهره‌برداری از مرحله نخست کتابخانه دیجیتال زبان فارسی با 50 هزار جلد کتاب

- راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی کتاب با روزانه 4 ساعت تولید و 8 ساعت پخش (http:\www.pgb.ir)

-راه‌اندازی خبرگزاری فرهنگ (کتابخوانی و مطالعه مفید)

صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران

- پرداخت سه میلیارد و چهارصد و شش میلیون ریال به 2533 نفر اصحاب فرهنگ و هنر در اجرای طرح تکریم و مستمری هنرمندان پیشکسوت

- پرداخت بیست میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه 60 هزار خانوار اصحاب فرهنگ، هنر و روزنامه‌نگاران

- پرداخت 2 میلیارد ریال بابت بیمه درمان تکمیلی و حوادث 4669 نفر اصحاب فرهنگ، هنر و روزنامه‌نگاران

برنامه های آتی

-تعیین تکلیف وضعیت نشر الکترونیک

-پیگیری موضوع راه اندازی شهرک صنعت چاپ و نشر در قم، اصفهان، مشهد، تهران بر اساس تفاهم نامه منعقده با وزارت صنعت، معدن وتجارت

- اصلاح ساختارهای نظارتی و تطبیق وضعیت مجوزها با شرایط مطلوب.

- انجام مطالعات ورود بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف هنر برای سرمایه‌گذاری‌های آتی جهت رهایی دولت از هزینه‌های غیرضروری.

- بازسازی و ترمیم روابط هنرمندان و اساتید مبرز کشور با مجموعه مدیریت هنری دولت، ازطریق ارتباط با انجمن‌های صنفی، خانه تخصصی هنر مانند خانه موسیقی، تئاتر و...

- انجام برنامه‌های حمایتی در بخش‌های مربوط به موضوعات اجتماعی ضروری ازجمله وضعیت اجراهای صحنه‌ای، نمایشگاه‌های مختلف هنری، گالری‌ها و موضوع مد و لباس در سطح جامعه و...

- شفاف‌سازی و منطقی‌کردن حمایت‌های دولتی از تولیدات سینمایی

- تلاش جهت‌ بازسازی و تجهیز سالن‌های سینما و رونق‌بخشی اقتصاد صنعت سینما که دچار بحران جدی است.

- ارایه لایحه جامع «نظام سینمایی کشور» به مجلس شورای اسلامی

- ارایه لایحه اصلاح قانون مطبوعات به مجلس شورای اسلامی

- تدارک مقدمات جشنواره باشکوه فیلم فجرآموزش و پرورشمسائل اساسی آموزش و پرورش

اجرای طرح تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش:

این طرح کلان بدون امکان سنجی لازم و با شتاب زدگی به اجرا درآمده است. ضعف مطالعات کارشناسی در استقرار نظام جدید آموزشی مشکلات زیر را بوجود آورده است :

اسناد زیر نظامهای ششگانه و برنامه های میان مدت و کوتاه مدت برای اجرای همه جانبه وکامل طرح تحول تهیه و الف تنظیم نشده است.

ضوابط و مقررات آموزشی و پرورشی لازم برای اجرای دقیق برنامه ها تهیه و تدوین نشده است.

اجرای شتابزده ساختار جدید بویژه اضافه شدن پایه ششم به دوره ابتدایی موجب کسری شدید آموزگار در این دوره شده است که برای رفع این مشکل تعداد قابل توجهی از نیروهای قرارداد کارمعین که عموماً از میان نیروهای خدماتی و راننده بوده‌اند بدون احراز شرایط لازم به عنوان آموزگار به کلاسهای درس هدایت شده اند.

علیرغم تمهیدات بکار گرفته شده،‌ سال تحصیلی با کمبود حدود 24000 معلم دوره ابتدایی آغاز شده است.

دوره‌های آموزشی لازم برای پایه های تحصیلی جدید برگزار نشده است و با شرایط نامناسب و غالباً بدون کیفیت لازم اجرا شده است.

به دلیل پوشش کامل دانش آموزان دوره ابتدایی که متأسفانه بنا به دلایل فوق با رشد زیادی مواجه شده بود،‌ دوره پیش دبستانی علیرغم اهمیت آن بویژه در مناطق محروم و دو زبانه جمع آوری و یا با کاهش خدمات مواجه شده است.

برنامه ریزی و نیروی انسانی

- به دلیل پیش بینی نشدن مکانیزم های لازم از جمله توجه جدی به موضوع نظارت و کنترل پدیده جعل در مدارک تحصیلی و یا صدور مدارک خلاف واقع با سیر صعودی زیادی مواجه شده است بنحوی که در سال 91 حجم این پرونده جمعاً برابر 8 سال گذشته بوده است.

- اختصاص ناصحیح منابع از یکطرف و کسری اعتبارات آموزش و پرورش از سوی دیگر باعث نابسمانی شرایط رفاهی و مالی مدارس شبانه روزی شده است بنحوی که در برخی مواقع امکان تهیه یک وعده غذای گرم محتوی مواد پروتئینی در طول یکماه ممکن نشده است !!؟

برنامه ریزی درسی بویژه برای پایه های جدید در ساختار اجرا شده،‌ عمدتاً با تناقص فرآیندی مواجه بوده است بنحوی که امکان همسویی آنها با برنامه درس ملی فراهم نشده است و مراحل اعتبار بخش خود را بنحو مطلوب طی نکرده است.

- توزیع نیروی انسانی در بین مناطق کشور و میان دوره های مختلف تحصیلی با مشکلات عدیده مواجه است. در حالیکه نسبت جنسی دانش‌آموزان حدود 51 پسر به 49 دختر می باشد. اما نسبت معلمان زن به مرد حدود 65 به 35 بوده است که این نسبت در برخی استانها تا 75 به 25 در تغییر بوده است.

- در سال جاری تحصیلی،‌ آموزش و پرورش با حدود 000/50 نفر نیروی مازاد مواجه بوده است و این در حالی است که به دلیل توزیع نامتقارن نیروی انسانی حدود 58000 کمبود در سایر مناطق و یا رشته‌های تحصیلی،‌ آموزش و پرورش را وادار به پرداخت حق التدریس اضافه کرده است.

‌بودجه و منابع مالی

- مدیریت ناصحیح بر بودجه و اختصاص آن،‌ باعث شده تا سهم اعتبارات پرسنلی به غیر پرسنلی به بیش از 99 درصد بالغ گردد و تنها حدود 1 درصد از اعتبارات را می توان برای اجرای برنامه‌های کیفیت بخشی اختصاص داد.

آموزش و پرورش در آغاز دولت یازدهم و برای شروع سال تحصیلی بالغ بر 600 میلیارد ریال کمبود منابع مالی برای تأمین مابه‌التفاوت حذف ارز مرجع و تهیه کاغذ مورد نیاز چاپ کتب درسی مواجه بوده است.

- انباشت مطالبات پرسنلی و رفاهی فرهنگیان طی دو سال گذشته که بالغ بر 970 میلیارد ریال شده است.

- ضعف در مدیریت منابع مالی و نظام پرداختهای پرسنلی باعث شده است تا اعتبار حقوق و مزایا در سال جاری بالغ بر 600/16 میلیارد ریال شود.

مصرف بی رویه اعتبارات رفاهی کارکنان باعث شده است تا اعتبار کافی برای پرداخت کامل حق بیمه طلایی کارکنان در 9 ماه منتهی به آغاز دولت یازدهم فراهم نشود. میزان بدهکاری یارانه بیمه طلایی فرهنگیان مبلغ 2000 میلیارد ریال است.

مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی

- اتخاذ سیاست های متناقض در آموزش و پروش از قبیل توسعه بی رویه مدارس نمونه دولتی و مدارس پرورش استعدادهای درخشان در مناطق مختلف کشور بدون توجه به تأثیر مخرب آن بر سرمایه گذاری مؤسسان مدارس غیرانتفاعی

- عدم اجرای موثر قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی به ویژه تأمین منابع مالی صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیرانتفاعی و یارا نه های تسهیلات بانکی پرداختی به آنان

- اعمال سختگیری های نامتعارف گزینش در زمینه به کارگیری نیروی انسانی مجرب در مدارس غیرانتفاعی

- کاهش کارآیی و اثر بخشی انجمن اولیا و مربیان ناشی از ابهامات جایگاه مدیریتی و حقوق و مالی پس از ادغام آن در سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی و خانواده

فضا و تجهیزات آموزشی

- به دلیل عدم تعهدات دولت قبل،‌ پیمانکاران پروژه های آموزشی 2500 میلیارد ریال طلب دارند که همین موضوع باعث راکد شدن ادامه پروژه ها شده است.

- برای تکمیل قریب 6700 پروژه نیمه تمام،‌ بالغ بر 32000 میلیارد ریال کسری اعتبار می باشد.

- در هنگام تحویل دولت یازدهم 2000 میلیارد ریال مطالبات وزارت آموزش و پرورش برای تجهیزات گرمایشی ایمن و استاندارد پرداخت نشده بود.

رهبری و مدیریت

- تمرکز شدید برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی به ویژه کم رنگ بودن نقش مدارس

- فقدان شبکه اطلاعات مدیریتی به روز و کارآمد متناسب با نیاز سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها

- اتخاد تصمیمات خلق الساعه بدون توجه به یافته های پژوهشی و نظرات کارشناسان و نخبگان

- کم توجهی به فرهنگ سازی ( درون سازمانی و برون سازمانی ) برای تحول بنیادین آموزش و پرورش

- سیاست زدگی در عزل و نصب مدیران

اقدامات صد روزه

در طی مدت 100 روزه استقرار دولت تدبیر و امید،‌ اقدامات به عمل آمده برای سال تحصیلی 93 92

و بازگشایی مدارس در سه بخش زیر مدیریت شده است :

آغاز مطالعات زمینه ای و زیر بنایی

مطالعات زیر بنایی برای افزایش بهره‌وری منابع بویژه مدیریت اقتصادی آموزش و پرورش وبهسازی نیروی انسانی با تشکیل کارگروههای زیر در دستورکار قرار گرفته است :

1 آغاز طرحساماندهی و بهسازی نیروی انسانی با هدف افزایش بهره‌وری و تمهیدات لازم برای برنامه‌ریزی

نیروی انسانی در دوره های میان مدت و بلند مدت

2 آغاز مطالعات در حوزه اقتصاد و منابع آموزش و پرورش با بهره گیری از نظارت صاحبنظران و متخصصان موضوعی :

این مطالعات که نتایج آن در دو فاز کوتاه مدت و بلند مدت حاصل خواهد شد در سه حوزه ذیل در دستور کار قرار گرفته است.

12 بهینه سازی هزینه ها که جهت‌گیری کلی آن تجزیه و تحلیل برنامه های جاری وزارت آموزش و پرورش از منظر هزینه و فایده و باز تعیین اولویت آنها می‌باشد.

22 بهینه سازی سرمایه ها که به دنبال بهینه سازی مدیریت اقتصادی در سرمایه های آموزش و پرورش با تأکید بر تقویت امور رفاهی و معیشت فرهنگیان می‌باشد.

32 شناسائی روش‌های جبرانی و جایگزینی برای تأمین منابع که هدف آن بکارگیری و تقویت روش‌های جلب مشارکت بخشهای غیر دولتی و مردم در تأمین هزینه ها و اداره واحدهای آموزشی می باشد.

آسیب شناسی ها و اقدامات اصلاحی

از آنجائیکه برنامه های تهیه شده برای سال تحصیلی 93 92 به دلایل مختلف با نارسائی‌هاو مشکلات ماهیتی مواجه بوده است و از طرفی دیگر فرصت اندک تا شروع سال تحصیلی امکان اصلاح،‌ تغییر و یا توقف این دسته از برنامه ها را ناممکن نموده است،‌ لذا تمهیدات لازم برای مطالعات آسیب شناسی ویافتن راهکارهای کوتاه مدت به منظور شناسائی نارسائیها و یافتن راهکارهای اصلاحی با تشکیل کمیته‌های کارشناسی در موضوعاتی چون :

تعطیلی پنج شنبه‌ها،‌ کاهش ساعات فنی و حرفه ای،‌ راه اندازی مدارس هوشمند،‌ سطحی نگری در طراحی و توسعه مدارس قرآن،‌ توسعه بی رویه مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان و... آغاز شده است.

از طرفی دیگر با استقرار دولت تدبیر و امید لازم است آن دسته از برنامه ها،‌ مقررات و یا ضوابطی که برای رفع مشکلات و رسیدن به آینده‌ای روشن فضای یأس و نا امیدی را دامن می زند شناسائی و حذف شوند. ضرورت ایجاد نشاط،‌ امید و روحیه شادابی در دانش‌آموزان مطالبه به حقی است که آموزش و پرورش دولت یازدهم مدیون آن است. بر این اساس کمیته‌ای مسؤولیت رسیدگی و شناسائی این گونه ضوابط را بر عهده گرفته است تا ضمن حفظ انتظام و یکپارچگی نظام‌آموزشی،‌ نسبت به شناسائی و حذف ضوابط غیر ضرور و مقرراتی که بیهوده فشارهای عاطفی یا روانی را به دانش‌آموزان و احیاناً معلمان وارد می سازند اقدام نمایند.

نتایج این مطالعات به تدریج در طول سال تحصیلی پس از تصویب،‌ ابلاغ خواهد شد تا دریک مجموعه از راهکارهای حداقلی،‌ شرایط برنامه های آموزشی و پرورشی را بهبود بخشد.

برنامه ریزی برای بازگشایی مطلوب مدارس :

اهم اقدامات عبارت است از :

1 سازماندهی معلمان و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز

2 تأمین مبلغ پانصد میلیارد ریال برای هزینه سرانه مدارس که تا پیش از این در طی مدت طولانیپرداخت نشده است.

3 چاپ و توزیع کتب درسی به تعداد 945 عنوان در 131 میلیون جلد

4 آماده سازی شرایط و امکانات لازم برای استقبال از حدود 000/300/12 دانش‌آموز در بیش از 000/105 واحد آموزشی با بیش از یک میلیون نفر نیروی انسانی.

5 پیگیری و تکمیل پروژه های بهسازی و آماده سازی فضاهای آموزشی بالغ بر 690 واحد آموزشی جدید در قالب 4674 کلاس با زیر بنائی بیش از 630 هزار متر مربع که بیش از 140 هزار دانش‌آموز را در خود جای خواهد داد.

6 تهیه 15000 دستگاه بخاری الکترونیکی تابشی به ارزش حدود 20 میلیارد ریال

7 فضا سازی رسانه‌ای و فرهنگی و توجیه افکار عمومی برای استقبال جامعه از اول مهرماه به عنوان

روز ملی.

8 سازماندهی گروههای نظارت بر ثبت نام دانش‌آموزان و آغاز سال تحصیلی ( پروژه مهر ) به منظور حصول اطمینان از اجرای با کیفیت برنامه های پیش بینی شده.

9 تأمین و پرداخت مطالبات معوق هزینه سرویس رفت و آمد دانش آموزان مناطق محروم،‌ روستایی و

سرانه غذایی مدارس شبانه روزی بالغ بر 800 میلیارد ریال

اداری و مالی و پشتیبانی:

1 بهبود امور معیشتی و رفاهی و درمانی فرهنگیان شامل :

- تأمین وتخصیص اعتبار ویژه زنان فرهنگی دارای بیماری صعب العلاج

- تأمین کسری اعتبارات رفاهی برای استمرار اجرای بیمه طلایی فرهنگیان و افراد تحت تکفل آنان به میزان 158/2 میلیارد ریال 0 شامل معوقات سال 1391 و تا پایان سال جاری )

- تأمین اعتبار بدهی معوق به شرکت بیمه ایران بابت 4 ماه بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته بالغ و بدهی سه استان بابت بیمه طلایی سال 1391 بر 410 میلیارد ریا ل

- تأمین و پرداخت هزینه های درمانی جانبازان شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها بالغ بر 500 میلیارد ریال

- فراهم کردن ساز و کارهای اداری و مالی برای اجرای بیمه عمر فرهنگیان شاغل و بازنشسته

- تأمین و پرداخت کمک هزینه فوت،‌ ازدواج شاغلین وبازنشستگان سال های 1390 و 1391 و شش ماهه اول 1392 بالغ بر 1200 میلیارد ریال

- هزینه کسورات سنوات ارفاقی جانبازان برای بازنشستگی پیش از موعد بالغ بر 800 میلیارد ریال

- 2 تأمین و پرداخت مطالبات معوق معلمان،‌ پیمانکاران

- مطالبات دانش آموزان لازم التعلیم مدارس اموزش از راه دور بالغ بر 170 میلیارد ریال

- حق التدریس و حق الزحمه عوامل اجرایی درس کارورزی و کارآموزی در تابستان 1391

- اضافه کارکنان اداری و حق التدریس سه ماهه اول سال 1392 بالغ بر 900 میلیار ریال

- معوقات هزینه آموزش کودکان مناطق دو زبانه ( مصوب دولت ) بالغ بر 20 میلیارد ریال

- هزینه آموزش دانش آموزان شاخه کاردانش در مراکز آموزشی خارج از آموزش و پرورش در سال 1391 بالغ بر 170 میلیارد ریال

- هزینه مرخصی ذخیره فرهنگیان بازنشسته سال 1391 بالغ بر 800 میلیارد ریال

- حق الزحمه مربیان تشکیلات دانش آموزی و عوامل اجرایی مدارس قرآنی در سنوات گذشته

3 تعامل و همکاری با سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت بموقع حقوق فرهنگیان مأمور به خدمت در مدارس خارج از کشور

4 تأمین کسری اعتبار ادارات کل آموزش و پرورش استانها در بخش حقوق و مزایا بالغ بر 16600

میلیارد ریال

5 رفع تنگناهای اجرایی هنرستانهای کشاورزی در خصوص تأمین نهاده ها و تجهیزات مورد نیاز

فعالیت‌های آموزشی از طریق اصلاح ردیف درآمد هنرستانها یکشاورزی حاصل از اجرای تبصره 64 و 75 از درآمد عمومی به درآمد اختصاصی

6 تکمیل و تحویل پروژه های نیمه تمام فضاهای آموزشی و پرورشی و ایمن سازی مدارس شامل :

• تحویل و بهره برداری از 693 پروژه آموزشی در قالب 4674 کلاس با زیربنای 630 هزار متر مربع.

• مطالبات پیمانکاران پروژه های آماده بهره برداری مهرماه سال جاری بالغ بر 1500 میلیارد ریال

• پیگیری اتمام 5840 کلاس در حال ساخت در قالب 1128 پروژه بالغ بر 1000 میلیارد ریال ( با پیشرفت فیزیکی 70 درصد قابل بهره برداری تا سه ماه آینده )

• تأمین وتخصیص کسری اعتبارات پروژه های نیمه تمام فضاهای آموزشی و مقاوم سازی مدارس بدون استحکام در سال 1392 شامل 000/500/12 میلیون ریال اعتبارات ملی و 000/600/6 میلیون ریال اعتبارات استانی بالغ بر 706/211/19 میلیون ریالبرنامه های آتی

با توجه به برنامه ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی و سیاستهای دولت یازدهم،‌ اهم

برنامه های آتی وزارت متبوع در سرفصلهای ذیل انجام خواهد شد.

الف توسعه مشارکتهای بخش غیر دولتی

1 شناسایی و تلاش برای اصلاح و تعدیل قوانین و مقرراتی که به عنوان مانع جلب مشارکت مردم و بخش‌های غیردولتی فرا روی نظام آموزشی و پرورشی قرار دارد.

2 شناسایی ظرفیت‌های موجود در نظام آموزش و پرورش که بالقوه امکان بهره گیری بیشتر از مشارکتهای مردمی و غیردولتی را دارا هستند.

3 ظرفیت سازی جدید برای بهره مندی از مشارکت بخش غیردولتی بویژه در قوانین و مقررات جاری

ب اصلاح ساختار بودجه

1 استفاده از مدل بودجه عملیاتی و فرآیند بودجه ریزی وزارت آموزش و پرورش

2 ایجاد انعطاف بیشتر در ساختار بودجه با تأکید بر برنامه محوری در بودجه و انجام آن با بسته های برنامه‌ای

ج ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشگاهی

1 افزایش ظرفیت مدیریتی در واحدهای آموزشی واجد شرایط ازطریق : آموزش‌های کاربردی،‌ تفویض‌اختیار،‌ طراحی و استقرار نظام سنجش صلاحیت و ارزشیابی عملکرد

د اصلاح و ساماندهی نیروی انسانی

1 شناسایی مشکلات توزیع نیروی انسانی در استانها و مناطق آموزشی

2 تجریه و تحلیل و نیاز سنجی نیروی انسانی دربرنامه‌های توسعه سنواتی

3 طراحی و بکارگیری روشهای اصلاح و توزیع و تخصیص نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور

علوم،‌ تحقیقات و فناوریمسائل اساسی علم، پژوهش و فناوری

آموزش عالی

●گسست در سیاستگذاری و مدیریت کلان آموزش عالی: معوق ماندن احکام مربوط به آموزش عالی در قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ویژه ماده (10) آن مبنی‌بر ادامه سیاست تمرکززدایی، افزایش اختیارات هیئت امنا، تقویت شوراهای علمی و تقویت مدیریت دانشگاه‌ها،

● نظام آموزشی عرضه‌محور و نه تقاضامحور: عرضه‌گرایی در سیاست‌های گسترش آموزش عالی و کم توجهی به تقاضاها مخصوصاً تقاضاهای نوپدید،

● درون‌گرایی در سطح سیاست‌های آموزش عالی و ضعف در تعاملات با محیط‌های ملی و بین‌المللی،

● تمرکزگرایی: تمرکزگرایی در گزینش دانشجو و جذب استاد،

● موازی کاری: تعدد متولیان متوازی و متداخل،

● ضعف بخش غیردولتی مستقل در علم،

● مشکل در تعاملات بین‌المللی در علم و تفکر،

● مخدوش و ناکارآمد شدن همکاری سه‌جانبه دولت، دانشگاه و جهان کار و زندگی،

● کیفیت: نبود سازوکار مشخص برای کنترل و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در ایران،

● بی‌ثباتی مدیریت و تأثیر آن بر رویه‌های اداری و اجرایی،

● بودجه: وابستگی بیش از اندازه دانشگاه به بودجه دولتی،

● بیکاری: بیکاری بالای دانش‌آموختگان آموزش عالی و به طریق اولی فقدان پرورش آنها به لحاظ کارآفرینی.

پژوهش

● سهم اندک بودجه پژوهش و فناوری،

● نبود سازوکار مشخص برای ساماندهی نیازها و اولویت‌ها،

● نارسایی نظام اطلاع‌رسانی و مستندسازی و در نتیجه پراکندگی، ناهماهنگی و دوباره‌کاری

● تقاضامحور نبودن پژوهش‌ها،

● سطح ضعیف قوانینی و مقررات حق مالکیت فکری،

● نبود سازوکار و شاخص‌های استاندارد برای نظارت بر پژوهش‌ها،

● تصمیم‌گیری و پژوهش: نقش اندک پژوهش‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری.

فناوری و نوآوری

●ارتباط و همراستایی اندک بین پروژه‌های پژوهشی و مشکلات بخش‌های تولیدی و خدماتی،

●انگیزه ضعیف بخش تولیدی و خدماتی برای استفاده از فناوری‌ها و خدمات تخصصی داخلی،

●ضعف در اطلاع‌رسانی وضعیت بازار پژوهش به عرضه‌کنندگان و متقاضیان فناوری،

● فقدان ارزیابی اثربخشی سیاست‌های توسعه فناوری،

●سطح اندک هماهنگی سیاست‌های فناوری با سایر سیاست‌ها

● سرمایه‌گذاری اندک بخش خصوصی در حوزه فناوری به‌دلیل ساختار غیررقابتی صنایع،

● استفاده ناکافی از سرریز دستاوردهای فناوری در صنایع دفاعی به سایر بخش‌های صنعت،

●سهم پایین هزینه‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌ها و عدم جذابیت شهرک‌های فناوری برای استقرار آنها،

●خلأ ایجاد و تقویت دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه‌ها،

●فقدان سیاست مدون برای انتقال فناوری ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی،

●اعلامی بودن نظام ثبت مالکیت صنعتی به جای اثباتی بودن،

●عدم نقش‌آفرینی کافی سازمان استاندارد در بحث انتقال فناوری و استانداردسازی فناوری‌ها در کشور،

●سهم کم صادرات مبتنی‌بر فناوری‌های برتر و دانش‌محور از کل صادرات غیرنفتی کشور،

● فقدان سامانه‌ ملی اطلاعات فناوری و استانداردهای فناوری،

● فقدان سیستم بازاریابی و ثبت گواهی فناوری،

● ضعف کارکردهای انتشار فناوری و تجاری‌سازی در نظام ملی نوآوری کشور.

اقدامات صد روزه

آموزش عالی

تبیین رویکرد دولت جدید

در روزهای آغازین اول شروع به کار وزارت علوم، نشستی با حضور کلیه روسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری تشکیل گردید و دیدگاهها و رویکردهای جدید دولت تدبیر و امید تشریح شد و از همه مدیران آموزش عالی خواسته شد که با درک شرایط جدید پس از انتخابات و توجه به مطالبات مردم و دانشگاهیان رفتارهای مدیریتی خود را سازگار نمایند. همچنین در ادامه با حضور وسیع در عرصه رسانه های عمومی به ویژه روزنامه ها و سایت های خبری و با حضور در بعضی از دانشگاهها، به تبیین و تشریح و ترویج رویکردهای جدید حاکم بر مدیریت آموزش عالی پژوهش و فناوری کشور پرداخته شد که خوشبختانه روز به روز استقبال جامعه دانشگاهی و علمی کشور رو به فزونی گرایید و شور و نشاط و امید حاصل از انتخابات خرداد 92 در دانشگاهها تداوم یافت.

تغییر فضای امنیتی

- یکی از مهمترین محورهای نارضایتی که عمدتاً توسط دانشجویان به وزارت علوم منعکس شد، شکایت از حاکم بودن فضای امنیتی و در نتیجه کاهش فعالیت تشکل های دانشجویی بود. به همین علت در اولین روزهای شروع به فعالیت وزارت علوم نشستی با کلیه مدیران حراست دانشگاهها برگزار شد و ضرورت بازنگری در سیاست ها و برنامه های امنیتی متناسب با شرایط جدید پس از انتخابات تبیین و تشریح گردید. در این نشست بر اهمیت نقش ادارات حراست در تامین فضای باز سیاسی و ترویج آزاد اندیشی و آزادی بیان به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای دانشجویان تاکید شد. همزمان این دیدگاهها در عرصه رسانه های عمومی نیز تبیین و ترویج گردید.

- پس از استقرار دولت تدبیر و امید حدود 400 نفر از داوطلبان محروم به تحصیل به وزیر علوم شکایت کردند. متعاقب این امر پس از بررسی مجدد وضعیت این افراد به استناد مصوبه 60 مورخ 20/12/64 و بند 3 مصوبه 113 مورخ 19/2/66 و مصوبه 201 مورخ 25/7/68 شورای عالی انقلاب فرهنگی وضعیت این افراد در هیات مرکزی گزینش دانشجو مطرح و مردودی 99 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 27نفر در دوره دکتری (جمعاً 126 نفر) از مردودی به قبول مشروط (با اخذ تعهد) تغییر یافت و این افراد به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معرفی شدند.

- در مورد رسیدگی به اعتراضات استادان بازنشسته نیز کمیته مخصوصی در وزارتخانه تشکیل شده و مواردی که محرز گردد بازنشستگی خارج از ضوابط و مقررات انجام گرفته نسبت به بازگشت آنان به کار اقدام خواهد شد.

تغییر رؤسای دانشگاهها و معاونین ستادی

نارضایتی های انباشته شده از برخی مدیریت های دانشگاهی و احتمال بروز اعتراضات در شروع سال تحصیلی منجر به تعویض پنج رئیس دانشگاه شامل دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه یاسوج،‌ دانشگاه علوم اقتصادی و دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی گردید که با استقبال دانشجویان،‌ اعضاء هیئت علمی و کارکنان مواجه شد. در مورد سایر دانشگاهها نیز هیئت هایی برای ارزیابی و تهیه گزارش از وضعیت دانشگاهها اعزام گردیده که در حال بررسی وضعیت مدیریت دانشگاهها و تهیه گزارش می باشند.

بازنگری در سیاست های اجرایی

- کاهش جمعیت 18 تا 24 سال داوطلبان ورود به دانشگاه و در نتیجه خالی ماندن بخش زیادی از ظرفیتهای ایجاد شده به ویژه در دانشگاههای غیر دولتی غیر انتفاعی که بازنگری در برنامه توسعه آموزش عالی را ضروری می نماید.

- کسری بودجه دانشگاهها که با همکاری سازمان مدیریت برای رفع مشکلات احتمالی در سال 92 در اولویت قرار گرفت.

- رسیدگی به نا بسامانیهای موجود در پردیسهای خودگردان دانشگاهها که با شهریه های بسیار بالا، خارج از کنکور سراسری اقدام به پذیرش دانشجو می کنند.

- تجدید نظر در روش اعزام دانشجو به خارج که در مواردی بدون ضوابط علمی صورت گرفته و موجبات نارضایتی داوطلبان زیادی را فراهم کرده است.

- حل اختلافات موجود بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در دولت قبل باعث شد قانون بسیار خوب حمایت از شرکت های دانش بنیان به مدت سه سال بدون عملکرد باقی بماند. در جهت حل این مشکل در دولت جدید کمیته مشترکی برای رفع موانع موجود و عملیاتی کردن قانون مزبور تشکیل شده است که می تواند در تحقق قانون برنامه پنجم برای تاسیس 20000 شرکت دانش بنیان بسیار مؤثر باشد.

تمرکز زدایی

- متاسفانه در 8 سال گذشته اختیارات زیادی از دانشگاهها سلب شده و در وزارت علوم متمرکز گردیده است. از جمله ایجاد تمرکز در روش پذیرش دانشجویان دکتری که موجب اعتراضات اکثر دانشگاهیان را فراهم کرده بود و خوشبختانه به سرعت مورد تجدید نظر قرار گرفت و از سال 94 با شیوه جدید غیر متمرکز دانشجویان دکتری پذیرش خواهند شد.

- تجدید نظر در آئین نامه مدیریت دانشگاهها با رویکرد واگذاری اختیارات بیشتر به دانشگاهها و مشارکت بیشتر دانشگاهیان در دست اقدام است.

- با توجه به نقش حساس هیئت امناء در مدیریت دانشگاهها بازنگری در ساختار و ترکیب هیئت امنا در دست اقدام است.

سرمایه انسانی و اعضای هیات علمی:

- ساماندهی تشکیلات و نیروهای انسانی ستاد وزارت و تشکیل هیات اجرایی منابع انسانی «غیر هیات علمی» حوزه ستادی برای تعمیم آئین نامه استخدامی کارکنان دانشگاهها به ستاد.

- دریافت 3016 مورد پرونده از متقاضیان عضویت در هیات علمی که 2048 مورد آن به تأیید رسیده است.

- عقد تفاهمنامه وزارت علوم، ت.حقیقات و فناوری با صندوق بازنشستگی کشور در خصوص پذیرش آییننامههای استخدام کارکنان «غیرهیات علمی» و احتساب فوق-العادههای مستتر در این آییننامه.

برنامه های درسی:

- تهیه و تدوین شاخصهای اثربخشی و کارآیی برای تعیین دانشگاههای برتر وزارت علوم جهت حمایت مالی ویژه

- تدوین شاخصهای جامع نظارت و ارزیابی و تضمین گسترش و توسعه رشتهها، گروهها و دورههای تحصیلی با هدف ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش

- بازنگری متون و محتوای 50 برنامه درسی با اتکا به شاخصهای ارزشمداری، غنی سازی و کارآمدی، مبتنی بر اولویت های راهبردی کشور

پژوهشی:

- برنامه ریزی جهت تاسیس پارک های بین المللی پیشرفته علم و فناوری

- ادامه فعالیت تدوین طرح آمایش پژوهشی کشور.

- پیگیری تصویب اعتبارات ردیف طرحهای کلان ملی در شورای عالی عتف از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی

- طراحی نظام نظارت بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به منظور کیفی سازی این مؤسسات

دانشجویی:

- تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دادن دانشجویان کلیه دانشگاههای کشور اعم از آزاد، جامع، پیام نور و... از اول مهرماه سال جاری.

- تأمین اعتبار و اخذ مجوز پرداخت معوقه های دانشجویان بورسیه داخل و خارج مربوط به سالهای 88 به بعد

- تغییر رویکرد در پذیرش دانشجویان بورس خارج، از طریق شرکت در آزمون سراسری و ایجاد رقابت کامل در این زمینه.

- تغییر رویکرد اعزام دانشجو از " بورس کامل" به توسعه استفاده از دوره های کوتاه مدت خارج از کشور برای دانشجویان دکترای داخل.

- پرداخت 140 میلیارد تومان انواع تسهیلات وام به 300 هزار نفر دانشجو.

- اعلام نتایج، کارنامه و سایر مراحل آزمون‌های موظف سازمان شامل دکتری، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، فنی و حرفه‌ای، سراسری، علمی کاربردی و... (سال 1392).

- بررسی و پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های داوطلبان آزمون‌های مختلف (حدود 300000 درخواست).

فرهنگی:

- تدوین پیش نویس سند جامع تکریم مساجد دانشگاهی و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دانشگاهها.

- تشکیل 12 باشگاه آزاد اندیشی و برگزاری بیش از 100 کرسی آزاد اندیشی در دانشگاهها.

- برگزاری چهارمین یادواره تئاتر دانشگاهی دفاع مقدس و برگزاری سومین جشنواره دانشگاهی ادبیات و داستان رضوی.

بین‌الملل :

- برگزاری اولین نشست مشترک رؤسای دانشگاههای ایران و عراق به منظور گسترش همکاری های علمی دانشگاهی و فراهم کردن زمینه تأسیس اتحادیه دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران و عراق.

- حضور فعال و سخنرانی وزیر علوم در سی و هفتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو.

فناوری

- تشکیل کمیته کاری مشترک بین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور همگرایی و هماهنگی بیشتر فعالیتها

- راه اندازی فرایند ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و تشکیل جلسات کارگروه ارزیابی شرکتها

- برنامه ریزی برای برگزاری جلسه هیات امنای صندوق نوآوری

- پیگیری تجدید ساختار سازمانی معاونت

- راه اندازی «ستاد توسعه فناوری انرژی های فسیلی» و «ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست»

- انعقاد قراردادهای جدید در حوزه طرحهای کلان فناوری شامل 10 طرح جدید

- آغاز ایجاد «پارک فناوری سلامت» در کنار اراضی پارک فناوری پردیس

- انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی برای توسعه شرکتهای دانش بنیان

- انتخاب شرکتهای برتر دانش بنیان از طریق برگزاری نمایشگاه ملی «علم تا عمل»

بنیاد ملی نخبگان:

- مصوبه هیات محترم وزیران مبنی بر «مشارکت استعدادهای برتر و نخبگان در فرآیند تصمیم‌سازی دستگاههای اجرایی»

- انجام مقدمات لازم برای اجرایی سازی «سند ملی نخبگان»

- ایجاد سازوکار مناسب برای ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور- انتصاب مشاور بین الملل بنیاد ملی نخبگان

- طراحی و ایجاد بانک جامع اطلاعات بنیاد ملی نخبگان

- ساماندهی فرآیندهای ارزیابی اختراعات

- شناسایی نخبگان در عرصه های ادبی و هنری

- برگزاری همایش نخبگان جوان و استعدادهای برتر با حضور رییس جمهور محترم- مهر 92

جهاد دانشگاهی

 تصویب و حمایت از 13 مورد طرح پژوهشی در حوزه‌های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی و اجتماعی و هنر

 اعطای 19 مورد کمک مالی به واحدها و پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی به منظور توسعه و تقویت زیرساخت‌های پژوهش و فناوری

 عقد 44 مورد قرارداد پژوهشی، کاربردی و توسعه‌ای با دستگاه‌های اجرایی و خدماتی دولتی و خصوصی

 اختتام و بهره‌برداری از 13 طرح و پروژه تحقیقاتی و فناوری در سطح کشور

 پذیرش 24 دانشجوی پژوهش‌محور در پژوهشکده‌ها

 انتشار 14 شماره فصلنامه‌های تخصصی و علمی از 9 نشریه توسط 6 واحد و پژوهشکده

 برگزاری 2 کنگره بین‌المللی علمی «باروری و ناباروری» و «سلول‌های بنیادی»

 تأسیس 3 شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف پزشکی، مشارکت سازمان‌ها و نهادهای اجرایی کشور.

 مطالعه و راه‌اندازی باشگاه دانشجویان در سطح شهرستان‌های بزرگ کشور

 برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی پیرامون «نقش دانشگاهیان در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی با محوریت ایران»

 برگزاری هفتمین جشنواره ملی بهار پیرامون شعار سال جهت افزایش حساسیت و اهتمام دانشگاهیان نسبت به شعار حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی

 راه‌اندازی باشگاه مجازی دانشجویان فعال فرهنگی به منظور جهت‌دهی مناسب‌ فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و تبادل تجربه بین آنها

 سنجش و تحلیل دیدگاه‌های دانشگاهیان خصوصاً نخبگان علمی کشور نسبت به مهم‌ترین مواضع و تصمیم‌های دولت، به صورت دوره‌ای.

برنامه های آتی

- اجرای حمایت‌های «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» از جمله حمایت‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و...

- تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیقات و پژوهشهای دانشگاهی

- ایجاد بازار مناسب برای دستاوردهای فناورانه شرکتهای ایرانی و تحریک تقاضا

- تنظیم مشوق‌های صادراتی برای حمایت از صادرکنندگان محصولات دارای ارزش افزوده بالا و صادرکنندگان کالاها و خدمات دانش‌بنیان

- فعال نمودن دیپلماسی فناوری و تأکید بر تعاملات دانشی و فناوری با کشورهای توسعه یافته

- اِعمال مشوق‌های مالیاتی برای توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و صادراتی

- ساماندهینظامتأمینمالی

- مقابله تکنولوژیک و حقوقی با تحریم‌ها اعم از رفع اثر تحریم‌های خارجی و حل سوءتدبیرهای داخلی، کسب دانش فنی و تولید انبوه محصولات استراتژیک تحریم شده با مشارکت بخش خصوصی توانمند (به عنوان تولیدکننده کالای تحریمی) و بخش دولتی (برای شناسایی کالاهای راهبردی و تضمین خرید آنها) و...

میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستیمسائل اساسی میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی

مسائل عمومی

- همکاری ضعیف بین بخش دولتی و خصوصی و همکاری ضعیف بین نهادهای ذینفع دولتی،

- فقدان برنامه‌ریزی راهبردی و برنامه عملیاتی خصوصاً در مصرف اعتبارات سازمان

- پایین بودن نرخ اشغال محل‌های اقامت و عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه،

- بی توجهی به مهارت‌های لازم جهت حفظ آثار و کمرنگ شدن بعد پژوهشی فعالیت‌های سازمان

- ناکافی بودن تحقیقات در خصوص بازارشناسی، بازاریابی و سلیقه‌سازی

- سیاست زدگی و اعمال دیدگاههای سیاسی در شئون مختلف سازمان

- عدم اعمال سازوکارهای حمایتاز صنایع دستی در برابر محصولات رقیب خارجی

- بی توجهی به دفاع از حقوق سازمان از جمله در مراجع قضایی داخل و خارج از کشور

- ارائه آمارهای متضاد و گاه غیر واقعی در حوزه های سه گانه فعالیت سازمان

میراث فرهنگی:

الف : فقدان برنامه‎ریزی یکپارچه در مصرف اعتبارات

ضوابط وتصمیمات مرتبط با تمرکز امور و محدودیت اختیارات مدیران میانی و در نتیجه کنترل‎های مالی مستمر و دست و پاگیر اداری، فرآیند حفاظت و مرمت را با مشکلات عدیده‎ای مواجه نموده است.. از طرفی دیگر عامل زمان در حفاظت نقش حیاتی دارد و زوال و تخریب بی‎وقفه ادامه دارند، در حالیکه تصمیم‎گیری‎های اداری با تأخیر و کندی صورت می‎گیرند، نمی‎توان حفاظت را تابع تصمیم‎گیری اداری نمود. از این رو تأخیر در حفاظت می‎تواند به افزایش سریع هزینه‎ها بی‎انجامد و در نتیجه تداوم فرآیند حفاظت با برآورد و پیش‎بینی قبلی غیرممکن می‎شده.

ب : تضعیف میراث فرهنگی در ساختار تشکیلاتی (استانی)

کلیه واحدهای استانی میراث فرهنگی قبل از تشکیل سازمان فعلی،‌ عموماً دارای تشکیلات منسجمی بودند که در آنها بین فعالیت‎های باستان‎شناسی،‌ مردم‎شناسی و حفاظت و مرمت، رابطه‎ای معقولی وجود داشت و همواره تلاش می‎گردید تا مرز روشنی بین برنامه‎‎ریزی و اجرا وجود داشته باشد تا هماهنگی لازم در اجرای برنامه‎ها حاصل شده،‌ متأسفانه پس از ادغام و بعضاً انتصاب مدیرانی ناآشنا با میراث فرهنگی در واحدهای استانی،‌ شاهد تضعیف میراث فرهنگی در ساختار جدید هستیم که قطعاً بی‎توجهی به این نکته، پی‎آمدهای منفی را در کاهش کیفیت فرآیند حفاظت به دنبال خواهد داشت.

ج تضعیف پژوهشی بودن فعالیت‎های میراث فرهنگی

احیای ارزشهای علمی و فرهنگی آثار تاریخی و تکیه بر جنبه‎های تحقیقاتی در فرآیند حفاظت، گرایش غالب فعالیت‎های ده سال گذشته را ( 83 74 ) در حوزه میراث فرهنگی نشان می‎دهد. پژوهشگاه محسوب شدن و بهره‎مندی از قانون دانشگاه‎ها و مؤسسات پژوهشی، و تشکیل هیأت امنا با حضور افراد مؤثر در امور میراث فرهنگی، در حقیقت افزایش کمی و کیفی حفاظت را متضمن می‎شدند متأسفانه عدم جایگزینی تمهیدات مناسب برای این مزیت در قانون ادغام سازمان موجب تضعیف پژوهشی بودن فعالیت‎ها گردیده و ناکامی‎های حاصل از عدم توجه به نقش پژوهشی، در آینده به چالشی بزرگ برای حفاظت آثار تبدیل خواهد شد.

د بی‎توجهی به مهارت‎های لازم جهت حفظ آثار

آنچه در مجموع مقررات مالی و محاسباتی دارای اهمیت است، شکل صوری انجام کار است و ارزش هنری استادکاران، مرمت‎گران و هنرمندان در درجه دوم اهمیت قرار می‎گیرند، در حوزه میراث فرهنگی بدون وجود استادکاران چیره دست و هنرمندان، آثار تاریخی موجودیت خود را از دست می‎دهند. جلب همکاری این افراد مستلزم اعطای منزلت اجتماعی و توجه ویژه به ارزشهای هنری آنهاست و مقررات سختگیرانه ارجاع کار و تعیین صلاحیت از دیگر مشکلات حال حاضر هستند.

صنایع دستی

- ضعف تعاملات بین بخشی با سایر بخش ها به ویژه حوزه های مهم و اثر گذار

- فقدان نظام آمار و اطلاع رسانی صحیح و روز آمد

- وجود مدیران غیر متخصص و ناکارآمد بخش های دولتی و غیر دولتی

- ناتوانی در اجرا و نگه داشتن سطح کیفی خدمات در حد استانداردهای بین المللی

- ناکافی بودن مقررات و ضوابط در حوزه صنایع دستی

- ناتوانی در جذب و نگه داری نیروی متخصص مورد نیاز در بخش دولتی و غیردولتی

- توجه ضعیف رسانه ها و وسایل ارتباطات جمعی و به ویژه صداو سیما در معرفی و شناساندن صنایع دستی

- عدم شکل گیری بازار صنایع دستی به دلیل تکمیل نبودن نهادههای متشکله این بازار

- بی توجهی به مدیریت تقاضا در حوزه صنایع دستی

- ضعف آموزشها و پژوهش های میان رشتهای در زمینه های مورد نیاز صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور

- ضعف بازاریابی، اطلاع رسانی و تبلیغات صنایع دستی در سطح داخلی و بینالمللی

- نبود تناسب اعتبارات بخش صنایع دستی با توجه به نقش، اهمیت و انتظارات این بخش

گردشگری

- مراحل متعدد و دست و پاگیر صدور روادید ورود به کشور برای اغلب بازارهای هدف گردشگری.

- عدم توجه به نقش تبلیغات و اطلاع رسانی در توسعه گردشگری ورودی

- فقدان " پست کارشناس گردشگری" در سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

- عدم وجود بانک اطلاعات ظرفیت های گردشگری

- عدم راه اندازی نظام جامع حسابهای اقماری گردشگری کشور (TSA)و آمار و ارقام مورد نیاز جهت برنامه ریزی

- عدم همکاری و هماهنگی موثر و همه جانبه بین دستگاههای دخیل در صنعت گردشگری و وجود قوانین دست و پاگیر جهت توسعه گردشگری.

- ایران هراسی،‌اعمال تحریم های اقتصادی و تبلیغات مغرضانه و مسموم رسانه های خارجی

- عدم فرهنگ سازی و نهادینه سازی مبحث گردشگری در کتب درسی، رسانه ملی و دستگاههای اجرایی کشور

- عدم تعامل مناسب با خطوط هواپیمایی معتبر بین المللی

- ضعف ساختار سیستم حمل و نقل هوایی،‌ دریایی و جاده ای کشور

- عدم ثبات سیاسی و وجود ناآرامی در کشورهای همسایه

- عدم وجود عزم ملی در زمینه گردشگری حلال و گردشگری سلامت

- عدم اختصاص بودجه کافی و نظارت لازم جهت انجام امور آموزش گردشگریاقدامات صد روزه

افزایش ورود گردشگران خارجی به کشورمان در سالجاری به شرح ذیل:

رشد 28 درصدی آمار ورود گردشگران خارجی در6 ماهه اول سالجاری نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته.

رشد 62 درصدی آمار ورود گردشگران خارجی در شهریور ماه سالجاری نسبت به مرداد ماه سالجاری.

رشد 106درصدی آمار ورود گردشگران خارجی در شهریور ماه سالجاری نسبت به شهریور ماه سال گذشته.

برنامه های آتی

میراث فرهنگی:

قانونمند کردن حفظ میراث فرهنگی

- تدوین نظام حقوقی مناسب دو سویه که هم حفاظت را تضمین نماید و هم منافع جامعه‎را به خطر نیاندازد.

حفاظت آثار با مداخلات فنی با بسیج منابع و اعمال مدیریت بهتر.

صنایع دستی:

 تدوین و اجرای طرح نیازسنجیوآسیبشناسی فروش و صادراتصنایع دستی در داخل و خارج از کشور

 کمک به استانداردسازی صنایع دستی

 ارائه حمایت جهت توسعه و تقویت بازاریابی و فروش

 ایجادزیرساختهایلازمبرایراه اندازیبازارچههایصنایعدستی

 ارائه حمایتهای مؤثر جهت ایجاد، نوسازی و توسعه واحدهای تولیدی و تجاری صنایع دستی

 تدوین سازوکارهای نظارتی، حمایتی- هدایتی و تشویقی

گردشگری:

 تدوین لایحه ساماندهی وضعیت صدور مجوز تاسیسات و موسسات گردشگری و تصویب قانونی آن می باشد. با انجام این مهم، هم مالکان و بهره برداران این واحدها از بلاتلکیفی و سردرگمی خارج شده و هم سازمان در انجام وظایف قانونی خود دچار مشکل نخواهد شد.

 ساماندهی امور مربوط به نرخ گذاری واحدهای تحت پوشش بر اساس آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها

 تدوین ضوابط فنی و استانداردهای خدماتی و دستورالعمل دیگر تاسیسات گردشگری که فاقد استانداردهای مصوب و آئین نامه می باشند، مانند مراکز تعطیلات و سرگرمی، هتل آپارتمان، تفرجگاه ها، محوطه های کمپینگ، کاروانها، پانسیونها، زائر سرا، مراکز اقامتی جوانان، مناطق نمونه گردشگری و سفره خانه های سنتی.

 تشدید نظارت بر موسسات و تاسسیات گردشگری از طریق تقویت بدنه نظارت سازمان، اصلاح چارت حوزه نظارت و انجام برنامه ریزی مدون جهت بهبود کیفیت خدمات

 تعیین تکلیف وضعیت استاندارد سازی تاسیسات گردشگری

ورزش و جوانان

مسائل اساسی ورزش و جوانان

ورزش

 ساختار تشکیلاتی وزارت ورزش: عدم تهیه و تصویب اساسنامه و قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان به‌رغم حدود 2 سال از تشکیل آن

 برون‌سپاری: عدم سازماندهی به برون‌سپاری باشگاه‌های دولتی و خصوصی‌سازی در ورزش

 منابع عمومی و باشگاه‌داری دولتی: عدم تعیین ضوابط ورزش حرفه‌ای و جلوگیری از تأمین اعتبارات دولتی برای باشگاه‌های دولتی به‌رغم تأکید در تبصره ذیل ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه،

 ورزش همگانی: عدم توجه کافی و قابل انتظار به ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه به‌رغم تأکید برنامه پنجم،‌

 هماهنگی: وجود ناهماهنگی بین نهادهای مؤثر ازجمله کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان

 عدم توزیع عادلانه اعتبارات میان ورزش‌های مختلف(فوتبال‌سالاری)،

 عدم تناسب امکانات ورزشی و جمعیت متقاضی،

 سرانه فضای ورزشی اندک: سرانه ورزشی برای هر نفر در کشورهای پیشرفته حدود 2 متر و در ایران حدود 70 سانتیمتر،

 ضعف زیرساخت‌های ورزش همگانی.

جوانان

 کاهش تمایل به ازدواج و افزایش طلاق و عدم طی مسیر قانونی «قانون تسهیل ازدواج جوانان»،

 کاهش رشد جمعیت و میزان باروری،

 ناکارآمد بودن سیاستگذاری‌های دولتدر تأمین مسکن و ناتوانی جوانان در تأمین مسکن،

 عدم تناسب نظام آموزشی با نیازهای بازار کار و اشتغال جوانان

 افزایش بیکاری دارندگان مدارک دانشگاهی

 ناکافی بودن تلاش دولت در ساماندهی اوقات فراغت،اقدامات صد روزه

 تشکیل معاونت مستقل ورزش همگانی (ورزش برای همه)

 تعیین زمان انتخاباتی کمیته ملی المپیک

 برگزاری و شروع بکار مجمع انتخاباتی 13 فدراسیون ورزشی کشور

 تشکیل کارگروه تخصصی کاهش تصدی گری دولت به منظور ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تعاونی ها با توجه به اصل 44 با اولویت واگذاری دو باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال

 تشکیل ستاد بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی جهت حضور قدرتمند ورزشکاران کشورمان

 میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در رشته های بسکتبال و تیراندازی با حضور 30 کشور خارجی

 تشکیل کارگروه تخصصی برای تدوین قانون ورزش و جوانان کشور

 تهیه ی لوایح و قوانین مورد نیاز بودجه 93

 کسب موفقت های ورزشی ذیل:

1. مقام قهرمانی جهان کشتی آزاد پس از 48 سال خارج از خانه

2. کسب مقام قهرمانی تیم ملی والیبال بزرگسالان در مسابقات قهرمانی آسیا

3. کسب مقام نایب قهرمانی آسیا و اخذ مجوز حضور در مسابقات جهانی

4. کسب مقام نایب قهرمانی در بین دوره مسابقات کشورهای اسلامی در اندونزی

5. کسب مدال طلای جهانی رشته ی سنگ نوردی برای نخستین بار در تاریخ سنگنوردی

6. کسب مقام سوم جوانان جهان در رشته ی ووشو

7. کسب مقام دوم جهان در رشته ی ووشوبرنامه های آتی

- تشکیل ستاد مشترک بازیهای آسیایی و المپیک

- تشکیل ستاد حمایت از اعزامهای مهم با توجه به در پیش بودن حضور فوتبال در جام جهانی ( فوتسال،‌ نوجئانان و بزرگسالان ) والیبال در لیگ جهانی سال بعد،‌ بسکتبال در جام جهانی،‌ بازیهای combat games در روسیه ( آبانماه با حضور حضور ورزشکاران 10 رشته از کشورمان )

- رایزنی و تلاش برای قراردادن فعالیت های ورزشی در زمره خدمات واجد شرایط دریافت ارز دولتی

- تعین اعتبار کمکی سال 92 برای فدراسیونها و هیاتها و اصلاح نظام توزیع اعتبار از منطق هزینه ایجاد شده به منطق هزینه فایده

- تدوین و تصویب آئین نامه شوراهای چهارگانه نظام جامع ورزش در شورای عالی ورزش

- تصویب آئین نامه شورای ساماندهی سبک های رزمی در شورای عالی ورزش

- تشکیل جلسات شورای استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان

- ادامه فعالیتهای کمیته احیاء مراکز ورزش قهرمانی

- اجرای طرح نخبه یابی رشته های پایه و پر مدال

- راه اندازی بخش تخصصی تغذیه ورزشی قهرمانان و ورزشکاران

- تهیه دستورالعمل استاندارد های ورزش حرفه ای در شورای عالی ورزش

- برگزاری انتخابات 13 فدراسیون ورزشی.

- انجام هماهنگی های لازم و تامین نیازهای تیمهای دعوت شده از کشورهای دیگر

- اصلاح و تصویب آئین نامه شورای برون مرزی در شورای عالی ورزش

- تهیه طرح هماهنگ سازی و یکپارچگی تسهیلات قهرمانان و دست اندر کاران در دستگاههای ذیربط
منبع: ایسنا
روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
وبگردی
پربیننده ها